Konkurs czytelniczy – „Zostań mistrzem pięknego czytania”

Czytanie daje satysfakcję.
Czytanie rozwija dojrzałe słownictwo.
Dzięki pisaniu lepiej piszemy.
Czytanie bywa trudne, ale pokonywanie trudności jest potrzebne.
Czytając stajemy się mądrzejsi.
Czytanie otwiera drzwi do naszej edukacji.
Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi.

Organizatorzy konkursu: świetlica szkolna

Cele konkursu:

 • propagowanie kultury czytelniczej;
 • podniesienie poziomu czytelnictwa;
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu;
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu;

I. Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI SP.

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  - pierwszy etap klasowy,
  - drugi etap szkolny,
 2. Pierwszy etap trwa do 30.04.2016.
  a) Zasady pierwszego etapu:
  - uczniowie na zajęciach w świetlicy (zajęcia za nieobecnych nauczycieli) czytają wybraną przez siebie książkę np. lekturę;
  - każdy  z uczniów czyta głośno fragment książki na forum klasy ok.2-3 min.
  - uczniowie wraz z nauczycielem pod  koniec zajęć  wybierają z klasy 2 osoby , które czytały najlepiej i przyznają po jednym punkcie
  - uczniowie  z największą ilością punktów przechodzą do drugiego etapu – 2 osoby z klasy.
 3. Drugi etap odbędzie się ok. 15 maja 2016 r.
  a) Zasady drugiego etapu:
  - wystąpienia uczniów zostaną ocenione przez jury II etapu;
  - uczestnik II etapu przeczyta 2 fragmenty utworów:
  * indywidualnie wybrany przez siebie fragment utworu ( czas prezentacji – do 3 min.)
  * wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję ( czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 min.)
  b) Punktowana będzie interpretacja tekstu pod względem:
  - dykcji,
  - interpretacji,
  - wyrazistości,
  - ekspresji  słowa i wyrazu artystycznego czytanego tekstu.

Postanowienia końcowe:

 1. Zwycięzca otrzyma tytuł: „MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA 2015/2016” i ocenę cząstkową z języka polskiego.
 2. Laureaci otrzymają dyplom i ocenę cząstkową z języka polskiego.
 3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.