Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Spotkanie z profesor Anną Izabelą Brzezińską w Sztutowie

9 czerwca w Sztutowie wykład dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, dziadków pt.: „Po co dzieciom dorośli i rówieśnicy wygłosiła profesor Anna Izabela Brzezińska [1].

Pani Profesor mówiła przede wszystkim o zmianie stylu życia dzieci i młodzieży, przedstawiła główne problemy okresu dzieciństwa i dorastania, wskazała na zmiany jakie nastąpiły w modelu wychowania dzieci. Bardzo szeroko omówiła  potrzebę zmian w formułowaniu i realizowaniu zadań wychowawczych szkoły. Cały wykład przeplatany był przykładami, wynikami badań. Pani Brzezińska nawiązała świetny kontakt ze słuchaczami, wspaniale wyczuwała ich potrzeby. To była prawdziwa, „edukacyjna” uczta.

Po wykładzie był czas na pytania, nawiązywanie nowych kontaktów, a dla dyrektorów – członków sieci dyrektorów powiatu nowodworskiego, posiedzenie zespołu w celu zaplanowania pracy na nowy rok szkolny.

Pani profesor jest otwarta na współpracę z placówkami powiatu. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku szkolnym uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez studentów. Jestem pewna, ze to początek nowych, dobrych działań wychowawczych.


[1] Prof. Anna Izabela Brzezińska jest liderem Zespołu Wczesnej Edukacji w IBE, kierownikiem Instytutu Psychologii UAM, Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, zajmuje się psychologicznymi podstawami edukacji, głównie dzieci, ale także ich rodziców i nauczycieli. Jest redaktorką i współautorką podręcznika „Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa”.