Nagrody Wójta „Bursztynowy Laur Gminy Sztutowo” zostały rozdane

foto_001

Jesteśmy bardzo dumni z naszej Pani Dyrektor i Pana Jana.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Nagrody Wójta „Bursztynowy Laur Gminy Sztutowo zostały rozdane

Dziś w Biblioteka Publiczna W Sztutowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zasłużonych osób na rzecz Gmina Sztutowo.

Spośród wielu wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Sztutowie, Wójt Robert Zieliński nominował 6 osób.

Laureatami Nagrody zostali:

  • Pani dr Anna Szłyk-Kloc
  • Pani Sylwia Owsińska
  • Pani Alina Niedzielska
  • Pani Zofia Łopińska
  • Pan Jan Wilkanowski
  • Pan Szymon Maćkowski

Ideą nagrody jest uhonorowanie osób wyróżniających się wśród mieszkańców naszej Gminy w następujących kategoriach:

  • Kultury, sportu i turystyki
  • oświaty i wychowania
  • działalności społecznej, samorządowej, które przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Sztutowo.

Kochani, dziękujemy Wam za to, że jesteście i tak wiele czynicie dla naszej społeczności. Dziękujemy za Wasze sukcesy, te małe i te duże. Za trud i upór w dążeniu do wymarzonych celów.

Źródło Facebook Gminy Sztutowo: #Bursztynowylaurgminysztutowo