Rozpoczęcie Biegu Pamięci Narodowej

foto_001

11 maja odbył się XVI Bieg Pamięci Narodowej. Pogoda była piękna, więc zgodnie z harmonogramem sprawy organizacyjne przed biegiem rozpoczęły się na boisku Orlik.

W wydarzeniu wzięło udział 10 szkół powiatu nowodworskiego.

Po komunikatach organizacyjnych uczestnicy wraz z opiekunami i uczniami klas I-II szkoły w Sztutowie przeszli na teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof.

Sportowcy oraz uczniowie ustawili się pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Część uroczystości poświęconą upamiętnieniu Ofiar Stutthofu poprowadził wicedyrektor Muzeum Stutthof- Piotr Piechnik. Przypomniał on o celu biegu, wartości pamięci i o tym, że może ona przybierać różne formy. Zarządził także minutę ciszy dla uczczenia pomordowanych.

Delegacje sportowców oraz uczniów złożyły kwiaty i zapalone znicze, a następnie wszyscy przeszli na trasę biegu.