Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rocznica Marszu Śmierci

rocznica_marszu_smierci_001

10 marca 2023 reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach 78. rocznicy upamiętniającej uwolnienie uczestników Marszu Śmierci KL Stutthof obozów ewakuacyjnych w Nawczu i Łówczu.