Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Działania profilaktyczne w szkole w Sztutowie – tuż przed końcem wakacji

dzialania_profilaktyczne_2022_001

9 czerwca odbyło się spotkanie klas 4 z dzielnicowym mł. asp. Maciejem Marcem.

Pan Maciej przypomniał naszym uczniom o możliwych konsekwencjach niewłaściwego zachowania uczniów.

Na spotkaniu pozostały poruszone tematy wulgaryzmów, wyzywania, bójek, nieposzanowania oraz niszczenia czyjegoś mienia, spożywania napojów energetycznych.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystają wiedzę i będę sprawiać mniej problemów wychowawczych.