Egzaminy ósmoklasisty

egzamin_osmoklasisty_dzien_1_001

24, 25 oraz 26 maja uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. 56 najstarszych wychowanków pisało test w maksymalnie 4 salach. Jeden z uczniów pisał egzamin poza naszą placówką.

Egzaminy przebiegały zgodnie z procedurami, bez żadnych trudności. Wszyscy egzamin ukończyli. Z jakim efektem? Zobaczymy. Wyniki poznamy już 1 lipca.

„Zazwyczaj trzeba czekać na to, na co warto czekać”- wierzymy, że tak właśnie jest, a naszym ósmoklasistom życzymy, by uzyskane przez nich wyniki umożliwiły im kontynuowanie nauki w wybranych przez siebie placówkach ponadpodstawowych.

____________________________________________________________________________

Dzień pierwszy

____________________________________________________________________________

Dzień drugi

____________________________________________________________________________

Dzień trzeci