Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pomagamy pogorzelcom

pomagamy_pogorzelcom_001

W ostatnim czasie doszło w naszej miejscowości do pożaru. Chcieliśmy pomóc osobie, która w jego wyniku ucierpiała najbardziej. W sposób szczególny zależało nam na zbiórce pieniędzy, która wsparłaby odbudowę dachu.

Zorganizowaliśmy kawiarenkę. Funkcjonowała ona od 30 maja do 3 czerwca na głównym korytarzu szkoły w godzinach 7.30 – 10. 00.

Prosiliśmy każdą klasę o upieczenie i dostarczenie dwóch ciast według harmonogramu. Obsługą stoisk zajęły się starsze klasy- także według harmonogramu.

Każdy kawałek ciasta kosztował 5 zł.

Nasz wkład ze wszystkich dni wyniósł 2813,67 zł.

Wszystkim pomagającym serdecznie DZIĘKUJEMY.