Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Projekt edukacyjny: „Jestem animatorem czasu wolnego w mojej rodzinie”

jestem_animatorem_czasu_wolnego_w_mojej_rodzinie

Uczniowie klas IV-VI w ramach zajęć wychowanie do życia w rodzinie realizowali projekt edukacyjny opracowany przez nauczycielkę – Wiolettę Jaworską, pt. „Jestem animatorem czasu wolnego w mojej rodzinie”. Jego celem była integracja rodziny i zachęcenie do wspólnego z bliskimi spędzania czasu wolnego. Uczniowie poznali pojęcia takie jak animator i wykazali się zdobytą wiedzą w praktyce.

Zachęcamy do zaznajomienia się z owocami projektu.

klasy I-III

Klasy IV-VIII

Warto być animatorem czasu wolnego w rodzinie  :-o