Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rejs krajoznawczy klasy 3b

rejs_krajoznawczy_klasy_3b_010

W poniedziałek, 11 października klasa III b wzięła udział w Rejsie krajoznawczym hausboatami po wodach Pętli Żuławskiej.

Współpracując z Fundacją Strefy Mocy, złożyliśmy wniosek w Konkursie grantowym Funduszu Akumulatora Społecznego i uzyskaliśmy całkowite dofinansowanie do tej wycieczki.

Dzieci pływały na dwóch hausboatach po Szkarpawie, Nogacie i Zalewie Wiślanym, miały też możliwość sterowania łodzią.

Na przystani w Osłonce były gry i zabawy integracyjne, konkursy i quizy, ognisko i słodki poczęstunek.

Dzięki tej wycieczce mogły doświadczyć, na czym polega turystyka wodna, poznać sieć mostów, przystani, z bliska podpatrzeć ptaki zamieszkujące tereny przybrzeżne.

Była też okazja do wspólnej zabawy i integracji.

To była świetna wyprawa.

Wnioskodawcy: Barbara i Piotr Ranoszek, Agnieszka Rugała

Zdjęcia: A. Rugała, M. Podsiadło