Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Lekcja otwarta „Jesienne spotkanie z poezją i przyrodą”

lekcja_otwarta_jesienne_spotkanie_z_poezja_i_przyroda_001

Jesienne spotkanie z poezją i przyrodą było hasłem przewodnim lekcji otwartej, która odbyła się 20 października po południu w naszej szkole. W rozwijaniu postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne uczestniczyli uczniowie klas drugich.

Recytowali oni wiersze o tematyce jesiennej, wzięli udział w ekologicznym pokazie mody (niekiedy ze swoimi rodzicami) złożyli ślubowanie, stając się przyjaciółmi przyrody. Śpiewali, tańczyli i dobrze się bawili. Falę emocji wzbudził tekst J. Tuwima – Mimozami jesień się zaczyna, zaśpiewany przez Mikołaja Czubińskiego i jego Mamę, przy organowym akompaniamencie Taty.

Było pięknie  :-D

Bożena Nowak