Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

uroczystosc_rozpoczecia_roku_szkolnego_2021_2022_026

1 września 287 uczniów naszej szkoły oraz 38 nauczycieli rozpoczęło nowy rok szkolny. Placówka została przygotowana do pracy przez 18 pracowników: administracji, obsługi, opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz dowozów szkolnych.

Towarzyszył nam hymn państwowy i poczet sztandarowy szkoły, ale uroczystości odbywały się w 3 turach. Oddzielnie klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Każdym oddziałem zajmował się jego wychowawca. Wszyscy rodzice zostali zaproszeni na spotkania z wychowawcami już 2 września 2021 roku.

Życzenia bezpiecznego i realizowanego w trybie nauki stacjonarnej roku szkolnego złożyli goście- Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy- Marcinem Owsińskim oraz Zastępcą Przewodniczącego- Krystyną Skrzek.

Uczniowie będą realizowali naukę w budynku szkoły, we współpracy z kolegami i koleżankami, w realnym kontakcie z nauczycielami więc rozpoczynamy nowy rok z dużą nadzieją na względną normalność.

Inaugurację roku szkolnego po raz 15. prowadziły Panie dyrektor: Sylwia Owsińska i Bożena Nowak. Nie zabrakło w przemówieniach nawiązania do tej rocznicy. Pani Dyrektor Nowak jak zawsze odczytała list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do wszystkich członków szkolnej społeczności.

LINK:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-roku-szkolnego-20212022–list-ministra-edukacji-i-nauki