Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pożegnanie ósmoklasistów

pozegnanie_osmoklasistow_2021_003

24 czerwca pożegnaliśmy naszych ósmoklasistów. Nie mogliśmy rozdać im oryginalnych świadectw, ale chcieliśmy pożegnać się z nimi i podsumować wspólnie spędzony czas.

Na uroczystości odbywającej się w reżimie sanitarnym i niestety bez udziału całej szkolnej społeczności nie mogło jednak zabraknąć (i nie zabrakło) tradycyjnych elementów.

Na galę zaprosiliśmy niewielu gości, ale przybyli: rodzice, nauczyciele, Wójt Gminy Sztutowo- Robert Zieliński i Przewodniczący Rady Gminy- Marcin Owsiński.

Było tradycyjne, uroczyste „wejście” absolwentów. I nie tylko….

W czasie pożegnania ósmoklasistów opieka nad sztandarem szkoły została powierzona następcom, tak samo jak władza w Samorządzie Uczniowskim.

Wręczyliśmy podziękowania rodzicom, którzy bardzo angażowali się w pracę na rzecz szkoły oraz klas i byli wsparciem dla wychowawców.

Nie zabrakło także listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem.

Gratulacje i nagrodę otrzymał Jakub Kupiecki za przygotowanie do wojewódzkiego konkursu języka angielskiego oraz uczniowie zaangażowani w pracę samorządu Uczniowskiego.

Każdy z uczniów szkoły otrzymał dyplom ukończenia Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

Część artystyczna była skromna- ósmoklasiści za pomocą fraszek opisali nauczycieli i pracowników szkoły.

Były także słowa pożegnania i refleksji od ósmoklasistów dla młodszych kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły, od ich rodziców dla uczniów i nauczycieli.

Nie zabrakło przemówień Wójta Gminy, wychowawców i dyrektora oraz siódmoklasistów.

To była skromna uroczystość, ale nasi ósmoklasiści po raz ostatni wystąpili w roli uczniów- bohaterów wydarzenia w szkole w Sztutowie. Być może dlatego na wielu zdjęciach są tak smutni…

Na szczęście, gdy coś się kończy, coś innego się zaczyna i na tej nowej drodze, gdzieś tam w świecie serdecznie życzymy Wam powodzenia.

Życzymy Wam, byście byli dobrymi, szczęśliwymi ludźmi.

Bądźcie dumą Waszych Rodziców!