Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Nagrody Wójta Gminy Sztutowo

nagrody_wojta_gminy_sztutowo_2021_002

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Pan Robert Zieliński wręczył Nagrody Wójta Gminy Sztutowo dla 10 uczniów szkoły za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Niezmiennie nagrody te otrzymują najlepsi uczniowie szkoły, posiadający średnią ocen minimum 5,00, wzorowe zachowanie i osiągnięcia w konkursach przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym.

Gratulujemy naszym laureatom: Helenie Żelazińskiej z klasy IVA, Damianowi Szyszce także z IVA, Mikołajowi Juśko z VIA, Oliwii Zbróg z VIB, Zofii Czubińskiej z VIB, Marlenie Wiśniewskiej z VIIA, Karolinie Puszczewicz z VIIB, Zuzannie Suskiej z VIIC, Jakubowi Kupieckiemu z VIIIA, Natalii Reszczyńskiej z VIIIB.

W tym roku wykazanie się aktywnością konkursową było szczególnie trudne, niemniej jednak nie niemożliwe.

Wśród nagrodzonych są m.in.: finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Pomorskiego Kuratora Oświaty (Jakub Kupiecki), laureaci zawodów ogólnopolskich (karate- Mikołaj Juśko, taniec – Karolina Puszczewicz, pływanie – Zuzanna Suska), laureaci konkursów wiedzy od ogólnopolskich po powiatowe (Helena Żelazińska, Oliwia Zbróg, Zuzanna Suska, Zofia Czubińska), laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych (Damian Szyszka), zdobywcy dobrych wyników w szkole w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur  (Marlena Wiśniewska, Oliwia Zbróg, Zuzanna Suska, Zofia Czubińska, Natalia Reszczyńska) oraz dwie uczennice ze średnią 6,00 (Oliwia Zbróg i Helena Żelazińska).

Wszystkim naszym uczniom życzymy sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych, a nadchodzący czas wakacji beztroskiego i bezpiecznego wypoczynku.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Sztutowo za życzliwość wobec uczniów szkoły.

Sylwia Owsińska