Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Egzamin ósmoklasisty 2021

egzamin_osmoklasisty_2021_001

Sprawdzian przebiegał według harmonogramu:

wtorek 25 maj – język polski,
środa 26 maj – matematyka,
czwartek 27 maj – język obcy nowożytny.

Dla uczniów kończących szkołę podstawową jest to ważny sprawdzian, ponieważ od jego rezultatów w dużej mierze zależeć będzie ewentualne miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej.