Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Upominki na Dzień Dziecka

upominki_na_dzien_dziecka_001

Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Tradycyjnie, 1 czerwca rodzice obdarowują swoje pociechy mniejszymi bądź większymi upominkami.

My też pamiętaliśmy o swoich uczniach. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego Sztutowa zakupiliśmy po trzy gry edukacyjne dla każdej klasy, a środki uzyskane z Banku Spółdzielczego w Stegnie przeznaczyliśmy na zakup słodkości.

Dziękujemy naszym sponsorom :-) .