Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

81. rocznica pierwszego transportu więźniów do Obozu Koncentracyjnego Stutthof

[SinglePic nie odnaleziony]

Uczniowie klas VIII, ich wychowawcy oraz dyrekcja szkoły uczestniczyli w obchodach 81. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. Jak zawsze uczestniczyliśmy w Mszy Świętej oraz uroczystościach organizowanych przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa na terenie Muzeum.

W imieniu więźniów głos zabrał płk w st. spoczynku dr inż. Czesław Lewandowski: „Nasze przeżycia i materialne dowody straszliwej zbrodni dokonywanej w obozie powinny i muszą być ostrzeżeniem nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich ludzi, gdyż mogą się znaleźć, i co jest najbardziej groźne, znajdują naśladowcy oprawców z obozu działający w imię jakichś nieludzkich idei, a te rodzą się i w naszym kraju. Dlatego naszym obowiązkiem, jako byłych więźniów tego obozu jest wszędzie mówić o jego potworności, o pozbawieniu więźniów człowieczeństwa, o terrorze, o strasznych przeżyciach i gehennie więźniów i głośno wołać: nigdy więcej takich potworności, jakie były naszym udziałem.”

Spełniliśmy obowiązek- uczciliśmy pamięć Ofiar Stutthofu. Wypełniliśmy służbę w poczcie sztandarowym szkoły oraz pocztach sztandarowych byłych więźniów, złożyliśmy kwiaty.

Koalicja Pamięci trwa.

Sylwia Owsińska