Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z wytycznymi OKE, będą do odebrania w sekretariacie szkoły 31.07.2020 od godz. 13.00.