Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe

nagrody_wojta_2019-2020_005

Wójt Robert Zieliński przyznał 11 uczniom Szkoły Podstawowej Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli na świadectwie końcoworocznym średnią ocen minimum 5.00, wzorowe zachowanie oraz wykazali się osiągnięciami w konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu minimum międzyszkolnym.

Nagrodę za rok szkolny 2019/2020 otrzymali:

z klas VIII:

 • Julia Obara
 • Banach Zofia
 • Banach Zuzanna
 • Grudkowska Małgorzata
 • Paulina Parzątka-Lipińska
 • Kowalik Martyna
 • Jackowski Tymoteusz

z klas VI:

 • Zuzanna Suska
 • Maria Jackowska
 • Paulina Owsińska

z klasy V:

 • Zofia Czubińska

Gratulujemy i dziękujemy Wójtowi – Robertowi Zielińskiemu oraz Sekretarz Gminy – Renacie Głąb za wręczenie nagród oraz życzenia złożone naszym uczniom.