Spotkanie informacyjne dotyczące zasad organizacji klas I

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 mogą realizować obowiązek szkolny w szkole podstawowej na spotkanie informacyjne dotyczące zasad organizacji klas I.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2016 roku w świetlicy Zespołu Szkół w Sztutowie (ul. Szkolna 13) o godzinie 17.00.

W spotkaniu będą uczestniczyli m.in.: wychowawca klasy I,  psycholog, wychowawcy 6-latków.

Specjaliści zatrudnieni w Zespole Szkół w Sztutowie odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania, przedstawią zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, zaprezentują stan prawmy w tym zakresie. Będzie również możliwość umówienia się na spotkanie z psychologiem dla tych rodziców, którzy rozważają możliwość zapisania dziecka do szkoły.

Serdecznie zapraszam – Sylwia Owsińska

Informacja o książce „Sztafeta pokoleń – 70 lat polskich szkół gminy Sztutowo”

Nakład książki wyczerpał się, dlatego postanowiliśmy przygotować  dodruk. Ponowne wydanie (po wykonaniu dodatkowej korekty) planujemy w pierwszym tygodniu marca.

„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo – zakończenie

Na zakończenie podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia. Na ręce dyrektora placówki złożono liczne listy gratulacyjne i podziękowania.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zaprosił Szkołę do przystąpienia do Związku w charakterze Członka Wspierającego.

Marszałek Województwa Pomorskiego napisał „z uznaniem zatem przyjmuję podejmowane przez Zespół Szkół w Sztutowie inicjatywy, które czynią Was jedną z ważniejszych placówek oświatowych wychodzących „każdemu dziecku naprzeciw”.

„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo – część artystyczna

W tej części chcieliśmy pokazać  różnorodne talenty naszych uczniów, dzięki którym szkoła jest rozpoznawalna w środowisku.

W konwencji wizytacji z Kuratorium pokazaliśmy to, co najlepsze.

„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo – część historyczna

Druga część apelu miała na celu zapoznanie wszystkich zgromadzonych gości z historią polskich szkół w gminie Sztutowo.

W jej przygotowanie zaangażowani zostali uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej przygotowani przez Renatę Afeltowicz ze wsparciem rodziców i Aliny Niedzielskiej (stroje).

Uczniowie wcielili się w role najważniejszych kierowników oraz dyrektorów  szkoły – Jana Szczypiorskiego, Kazimierza Simbierowicza, Jana Falgowskiego, Waldemara Ogrodowczyka, Stanisława Kraszewskiego, Bogdana Pniewskiego, Jana Wilkanowskiego, Sylwii Owsińskiej.

„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo – część oficjalna

Uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie, a właściwie powstania polskich szkół w gminie Sztutowo rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego placówki oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy Sztutowo i jednocześnie patron honorowy uroczystości oraz Sylwia Owsińska – dyrektor szkoły i gospodarz obchodów powitali zaproszonych gości. Było ich wielu, a każdy reprezentował instytucję, organizację lub grupę ludzi zaprzyjaźnionych ze szkołą. Wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni za przybycie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie

Pani Katarzyna Pawlaczyk pracująca w Muzeum Stutthof w Sztutowie przekazała nam film nagrany podczas uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie.

Pani Kasi serdecznie dziękujemy za nagranie, a Panu Piotrowi Tarnowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Stutthof za życzliwość i pomoc  w realizacji przedsięwzięcia.

Piszą o nas! Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do lektury artykułów o 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie.

Msza Święta w przeddzień uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie

4 lutego w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych uczniów i pracowników szkoły. Modliliśmy się na niej także o błogosławieństwo dla wszystkich związanych z placówką w Sztutowie. Nabożeństwo odprawiali księża: proboszcz – Jerzy Drobiński oraz gość i absolwent szkoły – Tadeusz Klimowicz. Asystę honorową zapewnił oczywiście poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Sztutowie.

Debata oksfordzka na temat „Czy podręcznik i ławka szkolna przetrwają próbę czasu?”

Dnia 1 lutego b.r. odbyła się gimnazjalna debata oksfordzka na temat „Czy podręcznik i ławka szkolna przetrwają próbę czasu?”. W debacie udział wzięli Pani Waleria Banasik – przewodnicząca Rady Gminy Sztutowo, Pani Zuzanna Kosiorek nauczyciel przyrody, uczennice Dominika Firyn (IIIB), Oliwia Banach, Agata Chwała (IA) – broniące tezy, że przetrwają oraz Pani Marzena Kozak – pracownica Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich, Pani Anna Bartnicka – pracownik administracji Zespołu Szkół w Sztutowie, Pan Marek Małecki nauczyciel matematyki, uczniowie: Aleksandra Bielińska (IB), Damian Krasowski (IIB) – przeciwnicy tezy.

Szkoła w Sztutowie zaprasza na zajęcia w ferie zimowe

Od godziny 8.00 do 12.00 zapraszamy na zajęcia do Szkoły, a od 12.00 do 20.00 do Świetlicy Środowiskowej.

Dzieci 6-letnie muszą być odebrane przez rodzica lub opiekuna. Istnieje możliwość przeprowadzenia ich pod opieką nauczyciela do świetlicy środowiskowej, ale musi być zgoda rodzica. Proszę by dzieci miały kanapki, będzie przygotowana dla nich herbata.

Zapraszamy – Sylwia Owsińska

harmonogram_ferie

Sukcesy uczniów naszego gimnazjum w III Powiatowym Konkursie z chemii

12 lutego 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim został zorganizowany III Powiatowy Konkurs „Chemia w zadaniach”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nowodworskiego i składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu odbył się w szkole, a na szczeblu powiatowym nasze gimnazjum reprezentowali: Wiktoria Łaczyńska – kl. III A, Marta Lech – kl. III B, Marcelina Wiśniewska – kl. II A i Piotr Siemaszko – kl. II B.

I miejsce Patrycji Soleckiej – Zielińskiej w III Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „It’s all about music”

Patrycja Solecka – Zielińska, uczennica klasy Va SP, wygrała III Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „It’s all about music” w kategorii szkół podstawowych, zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 26-go stycznia 2016r.

„Co wiemy o Mierzei Wiślanej i okolicy” – III edycja

Drużyna przyrodników z gimnazjum w składzie: Marta Lech, Katarzyna Owsińska i Weronika Kusik stanęła w szranki konkursu „Co wiemy o Mierzei Wiślanej i okolicy”.

Tradycyjnie organizatorem III edycji zmagań młodych biologów i geografów była szkoła w Krynicy Morskiej.

Zaproszenie na 70. rocznicę powstania szkoły w Sztutowie

Sztutowo Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich związanych z działalnością szkoły w Sztutowie na uroczystość z okazji 70. rocznicy jej powstania, która odbędzie się 5 lutego 2016 roku.Przygotowujemy część artystyczną ukazującą działalność edukacyjną, artystyczną, sportową naszej szkoły, wystawy i prezentację osiągnięć absolwentów. Podczas uroczystości wystąpią byli uczniowie, prezentując swoje talenty.

Z okazji rocznicy chcielibyśmy zorganizować  spotkania byłych uczniów naszej placówki. Zapraszamy absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie do zapisywania się na spotkania absolwentów.

Bardzo liczymy na wsparcie finansowe, które umożliwi nam przygotowanie okolicznościowego wydawnictwa, wystaw, strojów i ufundowanie nagród.

W organizacji przedsięwzięcia wsparciem będzie nam służyło powołane przez rodziców Stowarzyszenie Szkolna 13, z prezesem – Eleną Madej na czele.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli – Wójt Gminy Sztutowo – Stanisław Kochanowski oraz Rada Gminy Sztutowo.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Informacja o spotkaniach absolwentów.
  2. Regulaminy konkursów ogłaszanych z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie.
  3. Prośba o wsparcie szkoły darowizną na potrzeby edukacyjne.